071 - 526 1893

FAQ

Hieronder vindt u een overzicht van de meeste gestelde vragen door deelnemers en de antwoorden daarbij. Staat uw vraag er niet tussen, neem dan contact met ons op.

Ik heb een probleem met de VastePrik app en/of webpagina.

Wanneer u een (technisch) probleem heeft met de VastePrik app en/of webpagina, bijvoorbeeld het uitvallen van de app, inlogproblemen of verdwenen accounts, dan is dat enorm vervelend! 

Opnieuw inloggen of installeren
In veel gevallen helpt het om opnieuw in te loggen of om de cache (tijdelijke dataopslag) te verwijderen door de app opnieuw te installeren. Hoe u dit kunt doen staat stap voor stap uitgelegd in het document "VastePrik instructies herinstallatie app" wat u hieronder kunt downloaden.

Contact
Wanneer u een probleem blijft houden met de VastePrik app en/of webpagina dan kunt u contact opnemen met de servicedesk van MRDM via servicedesk@mrdm.nl, tel.nr. 088 - 5700 030.

Meer inhoudelijke vragen/wensen over VastePrik, bijvoorbeeld items die u graag toegevoegd ziet worden aan de app, kunt u voorleggen aan Stichting HemoNED via de contactgegevens op deze website.

Hoe wijzig ik een infusie in VastePrik?

Het kan gebeuren dat u een infusie of bloeding heeft geregistreerd in de VastePrik app die u later wilt wijzigen of verwijderen. Dat kan!

Infusie wijzigen in de app
Ga in de VastePrik app naar het tabblad 'Rapportages'. Wanneer u een invoer (infusie of bloeding) naar links schuift kunt u kiezen voor ‘Verwijder’ of ‘Bewerk’. Op deze manier kunt u een invoer verwijderen of wijzigen. Wanneer een infusie of bloeding door uw zorgverlener is toegevoegd kan deze niet worden gewijzigd of verwijderd en verschijnt de tekst ‘Locked’.

Infusie wijzigen op de webpagina
Op de VastePrik webpagina gaat u naar het menu item 'Tijdsoverzicht'. U selecteert een invoer (infusie of bloeding) in het linker overzicht en klikt vervolgens op 'Bewerk' of 'Verwijder' in het informatiescherm in het midden.

Ik zou graag mijn voorraad willen bijhouden in de app. Kan dat toegevoegd worden?

Voorraadbeheer
Veel gebruikers hebben de wens geuit om in de VastePrik app de voorraad van hun medicatie bij te houden. Stichting HemoNED heeft daarom afspraken gemaakt met de app ontwikkelaar om VastePrik uit te breiden met de functionaliteit 'Voorraadbeheer'. Het registreren van een infusie zal dan anders werken, namelijk door het selecteren van een (of meerdere) flacon(s) vanuit de voorraad.

Scannen van barcodes
Om de app nog gebruiksvriendelijker te maken wordt er daarnaast uitgezocht of de barcodes op de medicatieverpakking gescand kunnen worden via de VastePrik app. Dat zou het een stuk makkelijker maken om nieuwe medicatie toe te voegen aan het voorraadbeheer.

Kan ik mijn infusie het beste registreren als profylaxe, bloeding, risicomoment of nabehandeling?

Bij het registreren van een infusie in de VastePrik app kan gekozen worden uit 4 verschillende aanleidingen voor de infusie: profylaxe, bloeding, risicomoment of nabehandeling. Wanneer kiest u welke?

Profylaxe
Bij Profylaxe registreert u de infusies die u 'uit voorzorg' toedient volgens een vast schema zoals afgesproken met uw hemofilie zorgverlener. Dit profylaxe schema betreft een standaard product en dosering wat volgens een standaard ritme wordt toegediend (dit kunt u instellen onder 'Instellingen' > 'Standaard medicatie'). Gebruikers die 'on demand' gebruiken zullen dus geen profylaxe infusies registreren.

Risicomoment
Bij Risicomoment registreert u de infusies die u toedient omdat u denkt een hoger risico te lopen op een bloeding door een activiteit die u gaat ondernemen, bijvoorbeeld sporten of een dagje uit. Dit kan een extra infusie, een verschoven infusie of een infusie met een afwijkende dosering zijn.

Bloeding
Bij Bloeding registreert u een nieuwe bloeding en de eerste infusie die u in het kader van deze bloeding heeft toegediend. Let er op dat u alle infusies die u in de periode erna in het kader van deze bloeding (extra) toedient niet registreert als Bloeding maar als Nabehandeling. Registreer verder nooit tweemaal dezelfde bloeding, maar vermeld wijzigingen of opmerkingen bij de 'eerste' bloeding.

Nabehandeling
Bij Nabehandeling registreert u de infusies die u toedient na een bloeding of na een ingreep. Dit kan een extra infusie, een verschoven infusie of een infusie met een afwijkende dosering zijn.

Hoe registreer ik de locatie van een gewrichts- of spierbloeding die niet op de 'pop' staat?

Wanneer u een bloeding heeft in een gewricht of spier kunt u de locatie van de bloeding in de VastePrik app aangeven op een 'pop'. De locaties die u kunt kiezen staan hieronder op een rijtje. Het komt echter regelmatig voor dat de locatie waar u een bloeding heeft niet in het rijtje voorkomt. Hoe registreert u deze dan?

Registreren van andere locatie op de 'pop'
Wanneer u binnen de 'pop' op een vlak klikt dat niet is voorgeselecteerd worden deze vlakken oranje en verschijnt de tekst 'Spier - Anders' of 'Gewricht - Anders' (zie plaatje). Klik op 'Bevestig'; er verschijnt dan een vrij tekstveld waar u de exacte locatie kunt intypen.

Locaties op de 'pop'

Gewrichtsbloeding Spierbloeding
Schouder Bovenarm
Elleboog Onderarm
Pols Bil
Heup Bovenbeen
Knie Onderbeen
Enkel  

Hoe registreer ik in VastePrik dat ik meerdere flacons gebruik bij een infusie?

Het gebeurt regelmatig dat er meerdere flacons worden gebruikt bij een infusie, bijvoorbeeld een flacon van 500IE en 1000IE. In de Vasteprik app kunnen echter niet meerdere flacons worden geregistreerd bij 1 infusie. Hoe registreert u dit dan?

Totale dosering
In VastePrik moet u de totale dosering registreren die gebruikt is. In het voorbeeld hierboven is dat 1500IE. U kunt altijd in het Opmerkingen veld vermelden dat het meerdere flacons betrof.

Batchnummers
Bij het Batchnummer in de VastePrik app kunt u meerdere batchnummers achter elkaar intypen, gescheiden door een komma of een ander leesteken.

Op termijn 'Voorraadbeheer'
Op termijn zal de VastePrik app uitgebreid worden met de functionaliteit 'Voorraadbeheer'. Dan kunnen er wel meerdere flacons per infusie worden geregistreerd.

Ik wil mijn e-mailadres wijzigen waarmee ik kan inloggen in VastePrik.

Voor VastePrik gebruikers wordt een account (inloggegevens) aangemaakt op basis van het e-mailadres dat u heeft doorgegeven aan uw hemofilie behandelcentrum en dat geregistreerd wordt in het HemoNED Register. Het komt voor dat het e-mailadres in het Register niet klopt door bijvoorbeeld spelfouten of dat u een ander
e-mailadres wilt gebruiken. U kunt dan het volgende doen:

  1. Geef de gewenste wijziging van het e-mailadres door aan uw hemofilie behandelcentrum (HBC).
  2. Uw HBC zal bij MRDM een aanvraag doen om het e-mailadres te wijzigen. Tot die tijd kunt u gebruik maken van uw oude e-mailadres.
  3. U krijgt bericht wanneer u kunt inloggen met uw nieuwe e-mailadres. Dit zal normaal binnen 2 weken zijn.
  4. In VastePrik moet u dan eerst uitloggen voordat u kunt inloggen met uw nieuwe e-mailadres.

Bij een kleine wijziging kunt u ook zelf een aanpassing van het e-mailadres aanvragen bij MRDM. Deze procedure staat verder uitgewerkt in de 'Procedure Deelnemer voor wijzigen e-mailadres' welke u hieronder kunt downloaden.

Ik heb mij aangemeld maar ontvang geen inloggegevens voor VastePrik.

Het kan gebeuren dat u bij uw hemofilie behandelcentrum toestemming heeft gegeven voor deelname aan HemoNED maar u nog geen inloggegevens heeft ontvangen voor VastePrik. De aanmelding kan 1-2 weken duren doordat uw hemofilie behandelcentrum u eerst moet registreren in het HemoNED register.

Heeft u na twee weken nog steeds niets ontvangen, neem dan contact op met uw hemofilie behandelcentrum om na te vragen of zij uw e-mailadres al hebben geregistreerd in het HemoNED register. Wanneer dit het geval is maar u heeft toch geen account- en inloggegevens voor VastePrik ontvangen (of u heeft deze per ongeluk verwijderd uit uw mailbox) dan kunt u de volgende stappen volgen.

Te volgen stappen als u geen inloggegevens voor VastePrik (meer) heeft

Stap 1

Ga naar de webpagina van VastePrik: https://vasteprik.mrdm.eu

Stap 2

Kies de optie ‘Wachtwoord vergeten’

Screen Clipping

Stap 3

U komt op een veld met ‘Uw wachtwoord wordt gereset’

Screen Clipping

Stap 4

Vul hier uw e-mailadres in dat u heeft opgegeven op het Toestemmingsformulier en klik op de knop ‘OK’

Stap 5

Als uw e-mailadres wordt herkend dan ontvangt u op dat e-mailadres een link om een (nieuw) wachtwoord voor VastePrik in te stellen.

Stap 6

(als stap 5 niet van toepassing is)

Als uw e-mailadres niet bekend is bij VastePrik (en dus ook niet in het HemoNED register staat) neem dan contact op met uw zorgverlener. Het juiste e-mailadres moet dan door uw zorgverlener worden ingevoerd in het HemoNED register en worden afgestemd met MRDM (Procedure wijzigen e-mailadres). Daarna ontvangt u op dat
e-mailadres een link naar uw VastePrik account.

 

Hoe kan ik mij aanmelden voor de VastePrik app?

U kunt zich als volgt aanmelden voor de VastePrik app:

  1. U ontvangt van uw hemofilie behandelcentrum een informatiefolder en een toestemmingsformulier.
  2. Lees de informatie zorgvuldig door.
  3. Onderteken het toestemmingsformulier en overhandig deze aan uw hemofilie behandelcentrum.
  4. Uw hemofilie behandelcentrum registreert u in het Nederlands Hemofilie Register, inclusief uw e-mailadres.
  5. U ontvangt een e-mail van MRDM met informatie hoe u kunt inloggen in VastePrik.

>>FAQ

Wij helpen u graag verder

neem contact op