071 - 526 1893

Lopend onderzoek

Hieronder vindt u een overzicht van de onderzoeken waarbij gebruikt wordt gemaakt van anonieme informatie uit het HemoNED register en/of het VastePrik digitaal logboek.

HEM POWR studie
Bayer voert een observationeel onderzoek uit (HEM POWR) waarbij patiënten worden gemonitord die het geneesmiddel Jivi gebruiken. HEM POWR deelnemers die ook de VastePrik app gebruiken kunnen toestemming geven om hun VastePrik gegevens te gebruiken voor dit onderzoek. Het onderzoek is eind 2020 van start gegaan in Nederland.

Gepast gebruik emicizumab
Het gebruik van het geneesmiddel emicizumab (Hemlibra®) in Nederland wordt gemonitord via het HemoNED register en de VastePrik app. Jaarlijks (2021-2024) zal door Stichting HemoNED op geaggregeerd niveau gerapporteerd worden over het gebruik van emicizumab in Nederland. De rapportage zal openbaar zijn en ter beschikking worden gesteld aan Zorgverzekeraars Nederland en het Zorginstituut.

>>Lopend onderzoek

Wij helpen u graag verder

neem contact op