071 - 526 1893

Privacy

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanaf die datum geldt in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving. De AVG zorgt onder meer voor een versterking en uitbreiding van de privacyrechten van personen.

Stichting HemoNED heeft zich er namens de hemofilie behandelcentra van verzekert dat alle gegevens die in het Nederlands Hemofilie Register en vanuit het VastePrik logboek worden opgeslagen voldoen aan de privacy- en veiligheidseisen zoals opgesteld in de AVG. In de documenten 'Privacy & Veiligheid' van het HemoNED Register en de VastePrik app, welke u hieronder kunt downloaden, staat beschreven welke persoonsgegevens van de deelnemers worden opgeslagen en voor welk doel; ook staat er beschreven wie er wel en niet toegang hebben tot deze data.

>>Privacy

Wij helpen u graag verder

neem contact op