071 - 526 1893

Privacy

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanaf die datum geldt in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving. De AVG zorgt onder meer voor een versterking en uitbreiding van de privacyrechten van personen.

Stichting HemoNED heeft zich er namens de hemofilie behandelcentra van verzekert dat alle gegevens die in het Nederlands Hemofilie Register en vanuit het VastePrik logboek worden opgeslagen voldoen aan de privacy- en veiligheidseisen zoals opgesteld in de AVG. In het document 'HemoNED Register Privacy & Veiligheid', wat u hieronder kunt downloaden, staat beschreven welke persoonsgegevens van de deelnemers worden opgeslagen en voor welk doel; ook staat er beschreven wie er wel en niet toegang hebben tot deze data.

Opslag van data

De gegevens in het Register en het digitaal logboek worden in opdracht van de hemofilie behandelcentra goed beveiligd opgeslagen en verwerkt door MRDM. Hoe MRDM omgaat met deze gegevens en waar ze worden opgeslagen kunt u lezen in het document 'Opslag van data', wat u hieronder kunt downloaden.

>>Privacy

Wij helpen u graag verder

neem contact op