071 - 526 1893

Resultaten enquête VastePrik

27-08-2019

Resultaten enquête VastePrik

Meer dan 60 mensen hebben de enquête over VastePrik ingevuld. De meerderheid van de respondenten is gebruiker van de VastePrik app of VastePrik webpagina. Belangrijkste redenen om VastePrik te gebruiken zijn de makkelijke manier van registreren en het direct kunnen inzien van gegevens door de zorgverlener. De gebruikers doen voorstellen voor verbetering van VastePrik. Gemiddeld krijgt VastePrik het cijfer 7.

Alle deelnemers aan de enquête hartelijke dank!

De volledige uitkomsten van de enquête kunt u vinden in de bijlage.

Kijkt u ook eens bij de FAQs op onze website; daar vindt u een reactie op de meest gestelde vragen in de enquête.

>>Resultaten enquête VastePrik

Wij helpen u graag verder

neem contact op