071 - 526 1893

MRDM en opslag van data: vervolg

15-10-2019

MRDM en opslag van data: vervolg

Eind maart 2019 was in het nieuws dat MRDM patiëntgegevens opslaat bij Google Cloud, wat tot zorgen leidde over de veiligheid van de gegevens. Wij berichtten toen al op onze website (MRDM en opslag van data) dat MRDM ons ervan verzekerd had dat de HemoNED gegevens veilig op een Nederlandse locatie van Google Cloud Platform staan opgeslagen; daarmee vallen de gegevens onder de Nederlandse wet- en regelgeving, waaronder de privacy wet (AVG).

Minister Bruins heeft in de afgelopen maanden een onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren naar de wenselijkheid en veiligheid van opslag van medische data bij cloudproviders. Zijn bevindingen en advies heeft hij op 8 oktober gepresenteerd aan de Tweede Kamer (Kamerbrief & Adviesrapport). Het adviesrapport concludeert dat het opslaan van medische gegevens bij een cloudprovider wenselijk is mits deze een vestiging of opslagruimte in de EU heeft. Verder worden er technische maatregelen geadviseerd om opgeslagen medische data optimaal te beschermen. MRDM schrijft in een nieuwsbericht op hun site dat zij al werken conform de aanbevelingen in het adviesrapport. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft verder aan Minister Bruins bevestigd dat MRDM conform AVG werkt en geen noodzaak ziet voor verder onderzoek.

>>MRDM en opslag van data: vervolg

Wij helpen u graag verder

neem contact op