071 - 526 1893

Sobi sponsor van HemoNED

08-06-2017

Sobi sponsor van HemoNED

Sobi heeft ook toegezegd de ontwikkeling van het HemoNED register en het digitaal logboek het komende jaar financieel te ondersteunen. Publiek-private samenwerking met farmaceutische bedrijven is nodig om de continuïteit van het register te waarborgen.

>>Sobi sponsor van HemoNED

Wij helpen u graag verder

neem contact op