071 - 526 1893

Privacy & Veiligheid van het Register

03-05-2018

Privacy & Veiligheid van het Register

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie. De Wet bescherming persoonsgegevens geldt dan niet meer.

Stichting HemoNED zorgt er voor dat alle informatie die in het Nederlands Hemofilie Register wordt opgeslagen voldoet aan de privacy- en veiligheidseisen zoals opgesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In het document 'Privacy & Veiligheid van het HemoNED Register' kunt u lezen welke persoonsgegevens van u worden opgeslagen en voor welk doel; ook staat er beschreven wie er wel en niet toegang hebben tot deze data.

>>Privacy & Veiligheid van het Register

Wij helpen u graag verder

neem contact op