071 - 526 1893

Oproep voor jongere

24-06-2017

Kun jij ons helpen? Op dinsdagavond 4 juli van 19.00 - 21.00 u komen er weer een aantal mensen met hemofilie bij elkaar om de app te testen! We zoeken nog een jongere die zichzelf thuis behandelt en een bijdrage wil leveren aan de ontwikkeling van het nieuwe digitale logboek. We testen de nieuwe versie van het digitale logboek (de app). Ook bespreken we deze bijeenkomst de rapportage die je tijdens het consult met je arts zult bekijken.  Kijk voor meer informatie op onze website www.hemoned.nl.  Vertel ons jouw voorkeuren bij het registreren van infusies en bloedingen in de app en de gewenste rapportages en help mee deze app zo goed mogelijk te maken. Meld je aan bij Geertje Goedhart op info@hemoned.nl.

>>Oproep voor jongere

Wij helpen u graag verder

neem contact op