071 - 526 1893

HemoNED jaarrapportage 2022 nu beschikbaar!

04-07-2023

Stichting HemoNED publiceert jaarlijks een jaarrapportage met daarin data en trends vanuit het HemoNED Register en de VastePrik app.

Zo kan je zien dat het aantal deelnemers in het register verder toeneemt en naast hemofilie A en hemofilie B, ook steeds meer von Willebrand patiënten worden geïncludeerd. Ook het gebruik van de VastePrik app neemt  verder toe, wat nuttige informatie oplevert over het aantal infusies en bloedingen.

HemoNED Jaarrapportage 2022

>>HemoNED jaarrapportage 2022 nu beschikbaar!

Wij helpen u graag verder

neem contact op