071 - 526 1893

HemoNED gaat samenwerken met Zorginstituut

13-01-2021

HemoNED gaat samenwerken met Zorginstituut

De komende twee jaar, van 2021 tot eind 2022, werkt Stichting HemoNED samen met het Zorginstituut Nederland aan het project “Regie op Registers voor Dure Geneesmiddelen”. Stichting HemoNED is hiermee de tweede case studie (van de in totaal vier) die door het Zorginstituut is geselecteerd op basis van een selectieronde.

Het Zorginstituut zal de komende twee jaar met deze vier case studies/registers meekijken om te leren van de ervaringen in de praktijk: wat komt er kijken bij het opzetten en onderhouden van een register, welke informatie moet er geregistreerd worden, hoe verminderen we de registratielast voor zorgverleners, en hoe komen we tot resultaten die voor de praktijk (o.a. patiënten, zorgverleners en overheid) van belang zijn.

Het Zorginstituut is door het ministerie van VWS gevraagd om regie te nemen op de vele patiëntenregisters die in Nederland worden opgezet. Zowel nationaal als internationaal (o.a. door de European Medicines Agency) wordt er steeds meer belang gehecht aan patiëntenregisters voor het monitoren van de veiligheid en effectiviteit van (dure) geneesmiddelen. Vanuit de registers is er vraag naar structurele en onafhankelijke financiering; nu komt de financiering veelal vanuit de farmaceutische industrie. Ook is er behoefte aan kaders en uniformiteit rondom Governance (beleid van het register, wie bepaalt wat) en ICT. Stichting HemoNED heeft al de nodige praktijkervaringen opgedaan en denkt daarom graag in dit project met het Zorginstituut mee.

>>HemoNED gaat samenwerken met Zorginstituut

Wij helpen u graag verder

neem contact op