071 - 526 1893

Bestuurswissel Stichting HemoNED

18-04-2022

Bestuurswissel Stichting HemoNED

Vanaf 1 april 2022 heeft er een bestuurswissel plaatsgevonden binnen Stichting HemoNED.
Dr. Felix van der Meer geniet van een welverdiend pensioen na jaren van trouwe toewijding aan HemoNED. Dr. Samantha Gouw heeft de voorzittershamer overgenomen. Dr. Karina Meijer heeft de vacante positie van penningmeester opgevuld.

Samenstelling van het Stichtingsbestuur vanaf 1 april 2022:

  • Voorzitter: dr. S.C. Gouw (kinderhematoloog, Amsterdam UMC locatie AMC)
  • Secretaris: dr. M.H.E. Driessens (afgevaardigde Nederlandse Vereniging van Hemofilie Patiënten)
  • Penningmeester: prof. dr. K. Meijer (internist-hematoloog, UMC Groningen)

>>Bestuurswissel Stichting HemoNED

Wij helpen u graag verder

neem contact op